Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op
deze website.

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze
website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat
informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website
verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze
website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor
enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen
informatie.

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de
gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de
verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van
toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten,
afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. De
eigenaar van deze website is rechthebbende van deze content, of heeft een
rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder
onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of
gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Voor enig ander gebruik graag vooraf
contact opnemen.

Beperkte
aansprakelijkheid

De op deze site aangeboden materialen
worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige
inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en
reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige
inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar
verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded
content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk
geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten
in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het
volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder
dat wij hiervan op de hoogte zijn.

Reclame en Sponsoring

Op deze website wordt soms gebruik
gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze
content hebben wij een gratis product of dienst ontvangen, hebben we een
vergoeding ontvangen of maken we kans op een vergoeding (affiliate links) of
hebben we een korting ontvangen.

Wijzigingen

De website en alle op de website te
vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of
verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving
daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal
functioneren.

Contact

Bij vragen of een notice and take down
melding kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets
van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van de makers van deze website.

Ook het gebruik van merk- en
productnamen van deze website in op zoekmachines gerichte teksten is niet
toegestaan.

Deze website hanteert een actief en
strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van
materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische
stappen nemen.