Arbeidsrechtadvocaat inschakelen? 12 praktijksituaties waarin je niet alleen wilt staan 

Arbeidsrechtadvocaat inschakelen? 12 praktijksituaties waarin je niet alleen wilt staan 

Bij de vraag of je een arbeidsrechtadvocaat moet inschakelen denk je al snel aan een arbeidsconflict of een dreigend ontslag. Maar er zijn veel meer situaties waarin je niet alleen wilt staan: een slepend loongeschil, het formuleren en analyseren van arbeidsvoorwaarden, discriminatie op de werkvloer. Een ervaren jurist met aantoonbare kennis van het arbeidsrecht kan zelfs een relevante rol spelen bij het dichten van de salariskloof tussen mannen en vrouwen. Het arbeidsrecht is veelzijdig, ingewikkeld en dynamisch. Ontdek in deze blog wanneer en waarom een arbeidsrechtadvocaat voor jou het verschil kan maken. 

Veel media maakten er melding van: na een slepend geschil kreeg een medewerkster van een landelijke webwinkel het gelijk aan haar kant. Haar ex-werkgever koos eieren voor zijn geld door haar ruim € 100 duizend uit te betalen ter compensatie voor te weinig ontvangen loon. Met deze schikking liep de webshop vooruit op een uitspraak van de rechter, nadat het College voor de Rechten van de Mens bepaalde dat er volgens de letter van de wet sprake was van ongelijke behandeling. De werkgever haalde bakzeil, de medewerkster kreeg eerherstel. 

Arbeidsrecht dient maatschappelijke en individuele belangen 

De weg daarheen was weerbarstig. De benadeelde, werkzaam als bedrijfsjurist, kwam erachter dat haar mannelijke, jongere en minder ervaren collega ruim € 1000,- meer verdiende dan zij. Ze kaartte dit aan bij haar leidinggevende, kreeg nul op rekest, en merkte al snel dat de arbeidsverhouding verstoord raakte. Met een burn-out en een eenzijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst als resultaat. De uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens, begin november 2022, kon dát niet goedmaken, maar de juriste put hoop uit de uitspraak. Wat haat betreft is het een voorbeeld voor andere vrouwen die in de beloningssfeer te maken krijgen met discriminatie. Dat is niet denkbeeldig, want de gendergerelateerde loonkloof wordt weliswaar kleiner, hij bestaat nog steeds.  

12 situaties waarin je beter een arbeidsrechtadvocaat kunt inschakelen  

Uit de beschreven praktijksituatie blijkt dat arbeidsrechtadvocaten een belangrijke rol kunnen spelen bij vraagstukken die het individuele belang overstijgen. Maar uiteraard komt een arbeidsrechtadvocaat ook op voor individuele belangen. Hieronder vind je de meest voorkomende cases waarin je maar beter een expert kunt inschakelen. 

1. Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden. 

Aan een arbeidscontract zitten veel haken en ogen. Zijn de af te spreken proeftijd en opzegtermijn helder? Zijn de werktijden en een eventuele vergoeding van studiekosten goed geregeld? Staat het voorgestelde concurrentiebeding je verdere loopbaan niet in de weg? Laat het liever uitpluizen door je arbeidsrechtadvocaat. 

2. Aangekondigde (collectieve) ontslagrondes. 

Werkgevers die noodgedwongen gaan inkrimpen in de personele sfeer zijn aan strenge regels gebonden. Als werknemer heb je duidelijk omschreven rechten. Denk aan voldoende tijd om ander werk te vinden en vooral aan de ontslag- of transitievergoeding. Ga niet zonder slag of stoot akkoord met wat je wordt aangeboden. Schakel liever een specialist in die zorgt dat je krijgt waar je recht op hebt. 

3. Ontslag op staande voet. 

Ontslag op staande voet heeft verstrekkende gevolgen. Je werkgever moet er verdraaid goede redenen voor hebben. Ons advies is: teken direct per aangetekende brief protest aan tegen je ontslag en schakel juridische hulp in. Jouw reputatie en toekomst staan op het spel! 

4. Niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. 

Het arbeidsrecht is er duidelijk over: na je proeftijd mag je werkgever je vaste arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als jij daarmee instemt of als het UWV toestemming geeft. Zowel de opzegtermijn als de vergoeding moeten overeenstemmen met de jaren waarin je in dienst bent. Ga nooit zomaar akkoord maar win eerst juridisch advies in. 

5. Wetgeving rond arbeidsongeschiktheids-/WIA-uitkering. 

Heb je bij langdurige ziekte recht op een WAO- of WIA-uitkering? Wat zijn de voorwaarden en hoe wordt de hoogte van je uitkering bepaald? Is het oordeel van de UWV-keuringsarts onomkeerbaar? De wetgeving rond arbeidsongeschiktheid is gecompliceerd. Laat een arbeidsrechtadvocaat opkomen voor jouw belangen! 

6. Verstoorde werkverhoudingen en arbeidsconflicten. 

Meningsverschillen over het uitvoeren van je functie, wel of niet thuiswerken, hiërarchische verhoudingen, niet nagekomen toezeggingen. Laat misverstanden of verschillen van inzicht niet te lang sudderen. Kom je er met je leidinggevenden, personeelszaken, of een vertrouwenspersoon of bedrijfsarts niet uit? Maak een afspraak met een arbeidsrechtadvocaat.  

Arbeidsrechtadvocaat inschakelen? 12 praktijksituaties waarin je niet alleen wilt staan 

7. Signalen rond of beschuldiging van discriminatie en/of ongewenst gedrag op de werkvloer. 

The Voice of Holland, de Tweede Kamer, De Wereld Draait Door. Ongewenst gedrag op de werkvloer dringt via de media door tot in de huiskamer. Schakel een onafhankelijke jurist in als je werkgever niet thuis geeft. Niet alleen als je je werkomgeving als onveilig ervaart, maar ook als je van discriminatie of ongepast gedrag beschuldigd wordt.  

8. Afhandeling van en compensatie voor bedrijfsongevallen. 

Een bedrijfs- of arbeidsongeval kan een grote impact hebben op je werk en je financiële situatie. Je werkgever is aan strikte procedures gebonden om de aansprakelijkheid vast te stellen. Dat is essentieel voor het vergoeden van eventuele letselschade. Kom je er niet uit met je werkgever? Zorg dat je er niet alleen voor komt te staan. Raadpleeg een arbeidsrechtspecialist. 

9. Reorganisaties, onvrijwillige functiewijzigingen, op non actief-stelling. 

De wereld van werk is permanent in beweging. Reorganisaties zijn dus schering en inslag en worden lang niet altijd vlekkeloos uitgevoerd. Denk aan Twitter. De ene dag zit je als moderator aan de knoppen, de volgende dag kun je het systeem niet in. Wat zijn je rechten en aan welke plichten dient je werkgever zich bij verandertrajecten te houden? Laat je adviseren. 

10. Meningsverschillen over toepassing cao (ook voor ondernemingsraden!). 

Een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) is bedoeld om in specifieke sectoren en bedrijven algemeen geldende arbeidsvoorwaarden te garanderen. Maar wat te doen als je werkgever toch afwijkt van de gemaakte afspraken? Laat het er niet bij zitten. Kaart je bezwaren aan bij je leidinggevende, de ondernemingsraad of een vertrouwenspersoon. Kom je er samen niet uit? Win dan advies in bij een gespecialiseerde advocaat. 

Arbeidsrechtadvocaat inschakelen? 12 praktijksituaties waarin je niet alleen wilt staan 

11. Geschillen over interpretaties van concurrentie- en/of relatiebeding. 

Werkgevers zien liever niet dat medewerkers hun ‘bedrijfsgeheimen’ delen met de concurrent of gaan werken voor concurrenten of relaties. Een concurrentie- of relatiebeding moet dat regelen. Maar let op! Per type arbeidsovereenkomst gelden hier eigen voorwaarden voor. En als een concurrentiebeding je verdere carrièrestappen in de weg staat, kun je voor je ontslag neemt altijd een procedure bij de kantonrechter starten. Verzeker je daarbij wel van passende ondersteuning. 

12. Meningsverschillen/procedures met het UWV. 

Langdurig verzuim, meningsverschillen over re-integratietrajecten, arbeidsongeschiktheid, ontslag. In vrijwel alle gevallen krijg je te maken met het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Maar wat nu als het UWV beslissingen neemt die niet stroken met jouw rechtvaardigheidsgevoel? Ook dan staat de arbeidsrechtadvocaat voor je klaar. 

Dreigend ontslag of arbeidsconflict? Je kunt een arbeidsrechtadvocaat beter te vroeg dan te laat inschakelen 

Wat de aanleiding ook is om de expertise van een arbeidsadvocaat in te schakelen, doe het liever te vroeg dan te laat. Ben je aangesloten bij een werknemersorganisatie? Dan kun je vaak langs die weg juridische ondersteuning organiseren. Ben je nergens lid van? Vraag dan een eerste adviesgesprek aan, want dat is doorgaans gratis. Heb je een rechtsbijstandverzekering met aanvullende dekking voor werkgerelateerde geschillen dan zit je sowieso goed. 

Nog iets belangrijks om te weten: net als elke advocaat is een arbeidsrechtadvocaat verplicht tot geheimhouding. Daardoor kun je met een gerust hart een eerste oriënterend gesprek voeren om de situatie waarin je zit te analyseren en samen vast te stellen of en welke stappen wenselijk en realistisch zijn. Alle informatie blijft binnenskamers! Ook als het adviesgesprek tot actie richting je werkgever leidt, blijft specifieke informatie vertrouwelijk. In precaire arbeidsrechtelijke situaties heeft een arbeidsrechtadvocaat inschakelen grote voordelen: 

  • je staat er niet langer alleen voor; 
  • je arbeidsrechtadvocaat weet de weg in actuele wet- en regelgeving en kan jouw positie en kansen goed en realistisch inschatten; 
  • de kans dat emoties de discussie beïnvloeden neemt af; 
  • met een helder beroep op wet- en regelgeving is een arbeidsrechtadvocaat vaak in staat meningsverschillen en conflicten te de-escaleren; 
  • werkgevers komen dikwijls tot een ander inzicht en gaan liever voor een gezamenlijke oplossing dan voor een rechtszaak; 
  • jouw (financiële) belangen worden optimaal behartigd. 

Samen door één deur of afscheid zonder kleerscheuren 

Loop je met het inroepen van juridische hulp niet het risico dat je je eigen glazen ingooit? Laat je daar niet door afschrikken! Meestal werkt de inzet van een objectieve, gespecialiseerde jurist juist de-escalerend. Een serieuze raadsman die van arbeidsrecht zijn specialisatie heeft gemaakt, zet altijd eerst in op een oplossing die voor beide partijen bevredigend is en slepende procedures voorkomt. Zodat je als werkgever en werknemer weer door één deur kunt, of afscheid neemt zonder elkaar te beschadigen of te benadelen. 

Iedereen heeft recht op een veilige, inclusieve werkplek, op gelijke behandeling, en op een respectvolle werkcultuur waarin je je professionele ei kwijt kunt en jezelf verder kunt ontwikkelen – vakinhoudelijk en persoonlijk. Zodra daarin iets gaat knellen neemt het werkplezier snel af. Geschillen en conflicten kunnen dusdanige proporties aannemen, dat de kans op een burn-out levensgroot wordt. Nu al heeft één op de zes werkenden in Nederland daar mee te kampen! Met onredelijke eisen van werkgeverszijde en sluimerende conflicten als hoofdoorzaken. Laat het liever niet zover komen. Werk aan een oplossing.